Інформація про систему обліку, види інформації, що зберігається в прокуратурі Тернопільської області

Електронні форми обліку:
-          автоматизована інформаційно-аналітичної системи «Кадри»;
-          інформаційно-аналітична система «Облік та статистика органів прокуратури»;
-        автоматизована система електронного докуиентообігу;
 
Журнальні форми обліку:
-          книги обліку наказів прокуратури Тернопільської області;
-          книги (журнали) обліку особових справ;
-          книга обліку архівних особових справ;
-          книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них;
-          журнал обліку видачі трудових книжок;
-          журнал обліку виданих посвідчень прокурора;
-          журнал обліку актів знищення службових посвідчень прокурора;
-          книга обліку печаток та штампів;
-          журнал обліку видачі, повернення, блокування та заміни електронних перепусток;
-          журнал довіреностей;
-          журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів;
-          журнал обліку реєстрів бюджетних зобов’язань;
-          журнал обліку реєстрів фінансових зобов’язань;
 
 
Види інформації, якою володіє прокуратура Тернопільської області
а змістом: інформація про фізичну особу; інформація довідкового характеру; правова інформація; статистична інформація; інші види інформації.

кількість переглядів: 304